Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Zarządzenie w sp. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2012 Gminy Wyszków

umieszczono: 28.12.2012 r.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/250/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§1
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Gminy Wyszków realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2013, ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP i stronie internetowej Gminy Wyszków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

§4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4324 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.