Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Styczeń w NGO

Umieszczono: 2014-01-27
Pragniemy przypomnieć, że z końcem stycznia upływają terminy złożenia deklaracji oraz sprawozdań do poszczególnych instytucji.

Poniższy kalendarz podajemy za poradnikiem największego portalu skierowanego do III sektora ngo.pl:

30 stycznia – sprawozdania z realizacji dotacji ze środków publicznych
Organizacja, która realizowała w 2013 r. dotację ze środków publicznych (np. PO FIO, urząd gminy itp.) jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jej realizacji. Sprawozdanie wysyła się w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania (w przypadku dotacji realizowanych w 2013 r.) to 30 stycznia 2014 r.

31 stycznia – złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy
Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2013 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.

31 stycznia – przesłanie sprawozdania przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia do marszałka województwa

31 stycznia – złożenie deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR do urzędu skarbowego
Organizacja, która zatrudniała w 2013 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
Organizacja, która w 2013 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

31 stycznia – złożenie deklaracji ZUS IWA do ZUS
Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2013 r.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/x/952887

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3887 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.