Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Zgłoszenia do projektu IWES do 31 stycznia !

Umieszczono: 2014-01-28
W ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Gminę Długosiodło osoby i organizacje zainteresowane przedsiębiorczością społeczną mogą nieodpłatnie rozwinąć swój potencjał. Projekt potrwa do kwietnia 2015 r. i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców i organizacje z terenu powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.
Organizatorzy zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej – czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wsparcie jest także adresowane do osób fizycznych, z wyłączeniem tych, którzy posiadali wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Zakwalifikowane do projektu osoby i organizacje mogą bezpłatnie skorzystać ze:
1. Szkoleń i doradztwa z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz wsparcia dotacyjnego (do 20 tys. na osobę) i pomostowego – rekrutacja prowadzona jest w terminie 1-31.01.2014 r. – sposób rekrutacji został opisany w zakładce „Rekrutacja” na www.ostroleka.iwes.pl.
2. Szkoleń dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej (w tym stowarzyszeń i fundacji) – zakres dostępnych tematów (min. 15 zgłoszeń):
- Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza
- Zakładanie PES
- Zakładanie spółdzielni socjalnej
- Zarządzanie finansami w PES
- Pozyskiwanie środków finansowych na działalność PES
- Przygotowujemy biznesplan dla PES
- Kontrola podatkowa w PES
- Obowiązki sprawozdawcze PES
- Działalność pożytku publicznego w spółdzielniach socjalnych.
3. Doradztwa dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej (w tym stowarzyszeń i fundacji) – zakres dostępnych tematów:
- Doradztwo biznesowe, a w tym w szczególności: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie odpłatnej działalności statutowej przez podmioty ekonomii społecznej (PES), tworzenie biznesplanów, zakładanie PES, planowanie strategiczne w PES, pozyskiwanie środków finansowych przez PES, zarządzanie projektami, budżetowanie przedsięwzięć i projektów, analiza finansowa przedsięwzięć,
- Marketing i promocja, w tym: techniki skutecznej promocji dla PES, autoprezentacja i wizerunek PES, negocjacje, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
- Pomoc publiczna w działalności PES,
- Rachunkowość i podatki w PES,
- Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością.
4. Jednodniowych wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej.
5. Usług księgowych, prawnych oraz marketingowych dla PES.

W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w ramach projektu IWES, osoby lub instytucje powinny wypełnić dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie projektu oraz wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Punktu Informacyjno-Doradczego w Długosiodle. Można też umówić się na odbiór ze specjalistą ds. rekrutacji – tel.: 887 092 994, e-mail: k.kozlicka@kres.org.

Więcej informacji na stronie: www.ostroleka.iwes.pl. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu!
Projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4375 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.