Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Umieszczono: 14.09.
Burmistrz Wyszkowa zaprasza do współtworzenia i konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM Wyszków zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Burmistrza Wyszkowa z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 20 października.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz załącznikami został udostępniony na stronie www.wyszkow.pl (zakładka NGO -> Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM przy pok. 115.

Propozycje zmian programu na 2018 r. można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

 • Formularz konsultacyjny

  Uwagi do projektu programu należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń przesłanym pocztą na adres: wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE Z NGO), e-mailem na adres gmina@wyszkow.pl (do wiadomości: bartlomiej.stan@wyszkow.pl) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2017 r.
  Uwagi do projektu mogą dotyczyć np.:
  1. celów współpracy – rozdział 2,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy – rozdział 4,
  3. form współpracy pozafinansowej – rozdział 5,
  4. priorytetowych zadań publicznych – rozdział 6,
  5. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
  Więcej o współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.wyszkow.pl w zakładce NGO.

 • Program współpracy z OPP - projekt
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1421 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.