Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

Elementem polityki społecznej samorządu miejskiego jest wsparcie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jednym z takich problemów niezmiennie pozostaje domowa przemoc. Już od sześciu lat przy Burmistrzu Wyszkowa działa Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy w Rodzinie.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie reguluje zakresy zadań i kompetencji poszczególnych instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona w ostatnim czasie nowelizacja tej ustawy nałożyła dodatkowe zadania, w tym obowiązkowe utworzenie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego. Organizacja tego zespołu scedowana została na ośrodki pomocy społecznej, niemniej dla Gminy Wyszków nie jest to zupełnie nowe wyzwanie, bowiem już w 2005r. Burmistrz Wyszkowa powołał taki zespół.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji m.in.: Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury Rejonowej, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Leczenia Uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szpitala powiatowego oraz zawodowi kuratorzy i pedagodzy ze szkół.

Celem powołanego Zespołu jest przede wszystkim poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół podejmuje działania związane z dokonywaniem diagnozy problemu oraz wielopoziomowymi działaniami w środowisku zagrożonym przemocą. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Problemem społecznym, w rozwiązywaniu którego ostatnio samorząd miejski postanowił pomóc swoim mieszkańcom jest uzależnienie od hazardu. W Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Bibliotece Miejskiej powstała grupa wsparcia dla rodzin hazardzistów. Powstanie grupy wsparcia było odpowiedzią samorządu na sygnały o wzrastającym zagrożeniu tego rodzaju uzależnieniem.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 6682 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.